WEBKWESTIE

Energie uit GFT-afval

Opdracht 3

Verdieping

Let op: Vraag aan je leraar of je deze opdracht moet doen.

  • Op de pagina BEOORDELING kun je zien waar je leerkracht op let wanneer je je werk moet inleveren.

Bekijk de grijze vakjes op werkblad 1. Dit stukje kringloop gaat over de omzetting van CO2 naar zuurstof. Zoals in de kringloop te zien is, gaan de CO2 en de warme naar de kas. Wat hier gebeurt, staat kort beschreven in werkblad 1.

Duurzame energie is duurzaam omdat de vervuilende stof CO2 weer wordt omgezet naar een niet vervuilende stof.

Vertel in eigen woorden wat er met de stof CO2 gebeurt.

Maak er een korte presentatie van met behulp van Powerpoint of Google Presentatie.

  • Tip: Pak de werkbladen erbij tijdens het lezen van de opdracht.

  • Tip: Gebruik de ingevulde kringloop met de bronnen voor jouw uitleg.