WEBKWESTIE

Energie uit GFT-afval

 • Titel: Energie uit GFT-afval

 • Onderwerp: De leerlingen weten hoe duurzame energie uit gft-afval wordt gehaald

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep: 6 en 7

 • Vakgebied: aardrijkskunde, biologie

 • Uitvoering door: 1 of 2 leerlingen

 • Opbrengst: een instructiekaart

 • WebQuestmakers: JR. Heinen, N.N van Herp, A.H. Peusher, P.J. Smits

Wat is een WebQuest

Het internet is een medium waarmee heel veel informatie kan worden gevonden. Er is zo veel informatie toegankelijk voor iedereen, dat leerlingen soms moeite hebben met het vinden van de juiste informatie. Een WebQuest biedt de leerlingen houvast bij het zoeken van de informatie door een gestructureerde zoekopdracht en gegeven bronnen. Voor meer informatie over WebQuests en het gebruik hiervan, kijk op: www.webkwestie.nl

Doel

Het doel van deze WebQuest is dat leerlingen na afronding weten hoe duurzame energie uit gft-afval wordt gehaald en dit met behulp van een instructiekaart kunnen uitleggen aan mensen die niet weten waarom ze afval moeten scheiden.

Doelgroep

De WebQuest is bedoeld voor leerlingen van groep 6 van het primair onderwijs. Deze kan eventueel ook gebruikt worden voor de groepen 7 en 8.

Voorkennis

De WebQuest is oorpronkelijk ontwikkeld voor de Sint Willibrordusschool te Ruurlo en sluit aan op twee methoden die zij in gebruik hebben. Dit zijn “Wijzer door de Natuur” (1998) en “Taal actief” (2003). Maakt u van deze methoden geen gebruik, is het verstandig de WebQuest eens door te lopen om te beoordelen of de leerlingen in staat zijn de WebQuest te maken, of dat eventuele ontbrekende kennis nog aangevuld kan worden.

Het onderwerp van de WebQuest sluit aan op de kerndoel 39: Leerlingen leren met zorg omgaan met het milieu (SLO: Greven & Letschert, 2006). Dit is onderdeel van de leerlijn “Oriëntatie op jezelf en de wereld”.

Organisatie

De WebQuest bestaat uit twee delen en neemt ca. 2 uur in beslag en is een kortlopende WebQuest. De WebQuest kan uitgebreid worden met een presentatie, zie daarvoor Tot slot.

Deel 1: Hier wordt de informatie over het proces “waarin gft-afval in energie wordt omgezet” verzameld. Dit gaat met behulp van een concept map en een vragenlijst. Kenmerkend voor een concept map is het visueel weergeven van kennis in de vorm van begrippen en de relaties hiertussen. Het opstellen hiervan mag ongeveer vijf kwartier duren. Wanneer de concept map is ingevuld, is het raadzaam de antwoorden na te kijken om te voorkomen dat eventuele fouten niet in de instructie sluipen. Hiervoor is een antwoordmodel gemaakt. Het is echter niet de bedoeling dat leerlingen hier op worden beoordeeld.

Deel 2: In dit deel maken de leerlingen met behulp van de concept map een instructie. Hierin wordt uitgelegd wat het nut is van het scheiden van afval voor de opwekking van groene energie. Deze activiteit zal ongeveer drie kwartier duren. Hiervoor is de computer niet nodig.

De leerlingen werken in tweetallen en moeten samen een taakverdeling maken. De een is de zoeker en de ander is de schrijver. Het is de bedoeling dat dit duidelijk aan de leerling wordt uitgelegd. Als docent vormt u tweetallen van gelijk of vergelijkbaar niveau. Dat wil zeggen dat zwakkere leerlingen worden gekoppeld aan sterkere leerlingen, zo maken de tweetallen dezelfde kans het goed te kunnen voltooien. Tijdens het maken van de opdracht moeten de leerlingen overleggen om kennis uit te wisselen.

Materialen

Voor deel 1 zijn de volgende materialen per tweetal nodig:

 • Werkblad 1 Concept map (zie downloads)

 • Werkblad 2 Vragenlijst (zie downloads)

 • Kladpapier

 • Potlood, gum en lijm

 • Computer met internetaansluiting

 • Twee koptelefoons

Voor deel 2 zijn de volgende materialen per tweetal nodig:

 • Werkblad 3 Instructie (zie downloads)

 • Schrijf en tekenmateriaal

 • Leeg vel

 • Kladpapier

Voor de docent

 • Antwoordmodel werkblad 1 (zie downloads)

De werkbladen dienen voor het gebruik van de WebQuest uitgeprint te zijn door de docent om tijd te besparen.

Beoordeling

De leerlingen beoordelen hun eigen werk aan de hand van een rubric. Dit is een beoordelingsschema dat geschikt is voor zelf-evaluatie. Zelf-evaluatie zorgt ervoor dat de leerlingen inzicht krijgen in de kwaliteit van hun eigen werk en leert hen daarop kritisch te zijn.

Tot slot

Voor een goede overdracht van kennis is het belangrijk dat na het gebruik de WebQuest nog een activiteit plaatsvindt waarin een terugblik wordt gegeven op de inhoud (Smith & Ragan, 2005). Deze activiteit wordt niet door de WebQuest gefaciliteerd, maar wordt wel aangeraden toch uit te voeren. Enkele ideeën hiervoor zijn: het maken van een PowerPoint presentatie of het geven van een voorlichting. Het gaat hierbij om een voorlichting waarbij de leerling een uitleg geeft waarom het belangrijk is dat afval gescheiden wordt. Op deze manier kunnen de leerlingen ook van elkaar leren.

Downloads

Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest? Zijn er links die niet werken? Laat het even weten. Klik hier.

Trefwoorden / Tags: webquest, webkwestie, gft, energie

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatete webkwesties / webquests of mysteryquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest.(klik hier)